Wireless Things is een aanbieder van netwerkdiensten, meer specifiek Internet of Things (IoT) via LoRaWAN technologie.


LoRaWAN is een standaard die het mogelijk maakt om draadloos Internet of Things apparaten aan te sluiten. Hiervoor worden relatief goedkope, maar heel degelijke zendertjes en sensoren gebruikt. Wireless Things is een onderdeel van Wireless België, een internetaanbieder die sinds 2003 draadloze internetconnecties biedt aan bedrijven en particulieren. We hebben dus een sterke technische achtergrond voor wat betreft datanetwerken en hoogfrequenttechnieken.


Wireless Things heeft geen fancy marketingdienst, we geven ook geen geld uit aan publiciteit. Dit laat ons ook toe om prijzen laag te houden, want uiteindelijk bent u daar als klant het meest mee gebaat. Wij praten niet, we doen.


Ons netwerk staat vandaag met stip op nummer 1, onze LoRaWAN dekking is niet geevenaard.


LoRaWAN is een technische standaard voor ‘low power, long range wide area networks’. Het wordt gebruikt om een groot aantal clients mee te verbinden. Geen pc’s of smartphones, maar een hele reeks andere toestellen die een klein datavolume verbruiken. LoRaWAN is niet bedoeld voor grote datavolumes, eerder voor kleine, regelmatige updates.


De backbone van het netwerk bestaat uit verschillende antennesites, de gateways. Deze zijn allemaal verbonden met een centraal systeem van servers, de concentrators. Hier worden alle data verzameld en via het internet bezorgd aan de eindklant. LoRaWAN is de technologie van morgen... vandaag.